ساخت مجتمع اداری – تجاری شهید عراقی

ساخت مجتمع اداری – تجاری شهید عراقی

طراحی و ساخت

  • شرکت توربو کمپرسور نفت
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت
  • محل پروژه: ایران، استان تهران، خیابان شهید عراقی
  • وضعیت: درحال ساخت