ساخت مجتمع مسکونی مقدس اردبیلی

ساخت مجتمع مسکونی مقدس اردبیلی

طراحی و ساخت

  • شرکت توربو کمپرسور نفت
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت
  • محل پروژه: ایران، استان تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی
  • وضعیت: اتمام یافته