طراحی، ساخت و احداث کارخانه تولید توربو کمپرسور شمس آباد

طراحی، ساخت و احداث کارخانه تولید توربو کمپرسور شمس آباد

این پروژه شامل انجام خدمات مشاوره ای مرحله اول و دوم مجتمع صنعتی شمس آباد واقع در زمین قطعه TK-100 از بلوک اداری صنایع فلزی در سه فاز توسعه به شرح ذیل می باشد :

۱- تسطیح زمین و احداث دیوار پیرامونی

۲- احداث ساختمان نگهبانی ، ساختمان و تاسیسات سالن Test Rig ، احداث ساختمان و تاسیسات Utility ، احداث ساختمان و تاسیسات سالن مونتاژ توربین های ۲۵MW ، احداث خیابان ها ، محوطه سازی و کانال های جمع آوری آبهای سطحی و تاسیسات زیرساختی .

۳- سایر ساختمان ها و تاسیسات

کارفرما : شرکت توربو کمپرسور نفت (OTC)

طراحی و ساخت

  • شرکت توربو کمپرسور نفت
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران، استان قم، شهرک صنعتی شمس آباد
  • وضعیت: درحال ساخت