ایستگاه ذخیره سازی گاز سراجه قم

ایستگاه ذخیره سازی گاز سراجه قم

این پروژه به منظور ذخیره سازی گاز جهت تامین گاز مورد نیاز در فصول سرد سال تعریف شده است. هدف از اجرای این پروژه نصب و راه اندازی کمپرسورهای تزریق گاز در منطقه سراجه قم است که گاز را با فشار ۴۲ بار دریافت و بعد از پرفشار نمودن با فشار ۳۳۰ بار به مخرن مربوطه تزریق می کـند. این پـروژه در سال ۱۳۸۸ به شـرکت OTCC بصورت قرارداد EPC جهت اجرا ابلاغ گردید که پس از اتـمام عملیات نصب و اجرا به مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی و هم اکنون به پایان رسیده است.

طراحی، مدیریت، ساخت و راه اندازی

  • شرکت ذخیره سازی گازطبیعی ایران
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران، قم، سراجه
  • وضعیت: اتمام یافته