طراحی ، تأمین کالا ، ساخت و راه اندازی پایانه نفتی قشم

طراحی ، تأمین کالا ، ساخت و راه اندازی پایانه نفتی قشم

موضوع پروژه: احداث تاسیسات ذخیره سازی و خطوط انتقال واقع در بخش خشکی به میزان ۶٫۵ میلیون بشکه جهت ذخیره سازی و انتقال نفت خام سنگین، فوق سنگین و میعانات گازی.

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

پروژه فوق شامل ۱۱ مخزن ۵۴۰،۰۰۰ بشکه ای و ۲ مخزن ۲۷۰،۰۰۰ بشکه ای و متعلقات مربوطه بهمراه ۲۵ کیلومتر خط انتقال برق و ۸ کیلومتر خطوط انتقال نفت و آب میباشد.