طراحی و تامین کالا، ساخت و راه اندازی نیروگاه معصومیه قم

طراحی و تامین کالا، ساخت و راه اندازی نیروگاه معصومیه قم

این پروژه شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و نصب (EPC)
نیروگاه ۶ مگاواتی CHP مقیاس کوچک قم می باشد. حرارت بازیافت شده از مولدها از نوع CHP نوع سوم ( اگزوز) بوده و در ۵ عدد مولد بخار تبدیل به ۱۲۵۰ کیلوگرم بخار آب اشباع با فشار ۸ بار می شود .

مشخصات کلی نیروگاه:

ظرفیت اسمی نیروگاه نیروگاه ۳/۵ مگاوات است که مشتمل بر ۴ مولد ۱۰۲۵ کیلوواتی و یک مولد ۱۲۰۴ کیلوواتی می باشد. همه مولدها از برند گاسکور اسپانیا تهیه شده است.

طراحی و مدیریت و ساخت

  • کارفرما: وزارت نیرو، شرکت مخابرات استان قم
  • نوع قرارداد: طراحی، مهندسی و ساخت و پیش راه اندازی
  • محل پروژه: ایران، استان قم، معصومیه
  • وضعیت: اتمام یافته