احداث نیروگاه پتروشیمی دهلران

احداث نیروگاه پتروشیمی دهلران

این پروژه شامل خدمات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا و نصب تجهیزات، تست و راه اندازی سیستمها جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۳۶۰ مگاوات، احداث پست بلافصل نیروگاه، خط لوله گاز، خط اتصال به شبکه برق می‌باشد.